Αυτά που κάνεις και όσα δεν κάνεις…

ανάπνευσε

Όπως είχα αναφέρει στην προηγούμενη ανάρτηση, είχα όλο τον χρόνο μαζί μου τα δύο χαρτάκια που είχα διαλέξει τυχαία λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου. Το θέμα είναι, ότι ενώ όταν ετοίμαζα όλα τα χαρτάκια είχα μια εικόνα για το τι θα ταίριαζε σε ποιον, δεν είχα καμία ιδέα για το τι θα ταίριαζε σε […]