Το θέμα της εβδομάδας: πρωτοβουλία και ανάγκες

πρωτοβουλία, ανάγκες

Το θέμα της εβδομάδας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, κάτι που έπέλεξα να την συνδυάσω με τις ανάγκες μας, διότι πόσο συχνά  παίρνουμε άραγε την πρωτοβουλία για την ικανοποίηση των αναγκών μας; Και στην τελική, ποιες ακριβώς είναι αυτές; Τις έχουμε συνειδητοποιήσει ή υπάρχουν κενά στο τι αντιλαμβανόμαστε ως ‘δική μας ανάγκη’; Στο νούμερο 1 μια […]