Το θέμα της εβδομάδας: παρανοήσεις και παρεξηγήσεις

1. Eδώ θα βρείτε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της New York Times και αναφέρεται σε κάποιες, λιγότερο ή περισσότερο, κοινές παρανοήσεις σχετικά με θέματα επιστήμης και θέματα υγείας. Για καθεμία από αυτές υπάρχει και μια παραπομπή σε αντίστοιχο υλικό για περαιτέρω πληροφορίες. Το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον, ενώ ξεχώρισα το παρακάτω απόσπασμα από την […]