Το θέμα της εβδομάδας: ‘growth mindset’ ή αλλιώς η ‘νοοτροπία της ανάπτυξης’

1. Όλα ξεκίνησαν (καλά όχι όλα, το θέμα της εβδομάδας πάντως, ναι) με το παρακάτω βίντεο, όπου η Carol Dweck (πολύ την αγάπησα παρεμπιπτόντως) αναφέρεται στην δύναμη του να πιστεύεις ότι μπορείς να βελτιώνεσαι και να αναπτύσσεσαι και να μαθαίνεις συνεχώς και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε δύο διαφορετικούς τρόπους που οι […]

Το θέμα της εβδομάδας: διαχείριση χρόνου

αυτοφροντίδα, ώρα

1.Λοιπόν…->”The bad new is the time flies, the good news is you are the pilot.’ Michael Altahuler. Αυτό για να κάνουμε την ‘σωστή’ αρχή, είμαστε πιλότοι και άρα η διαχείριση χρόνου είναι κάτι το απολύτως εφικτό! 2. Το θέμα με την διαχείριση χρόνου είναι να βάζεις τις σωστές προτεραιότητες. Ένα αγαπημένο σχετικό βίντεο είναι το […]