Καραντίνα sessions

[Kαραντίνα sessions]Η θετική πλευρά της 'κοινωνικής απόστασης'
[Kαραντίνα sessions]Η θετική πλευρά της ‘κοινωνικής απόστασης’

Σε εποχή προ-κορονοϊού, το σύνηθες όταν θα συναντούσαμε κάποιον φίλο ή γνωστό, θα ήταν να…

[Καραντίνα sessions] Νιουζλέτερ από την 'εποχή μετά τον κορονοϊό'
[Καραντίνα sessions] Νιουζλέτερ από την ‘εποχή μετά τον κορονοϊό’

Στην προ-ηλεκτρονική εποχή, τα νιουζλέτερ, τα μέιλ και όλα τα σχετικά θα κατέφθαναν στο γραμ/τιο…