επιλογές

Διατροφή, διατροφικές επιλογές και χορτοφαγία
Διατροφή, διατροφικές επιλογές και χορτοφαγία

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ειδικός σε θέματα διατροφής (ή σε οτιδήποτε…

αυτοφροντίδα, ώρα
Το θέμα της εβδομάδας: διαχείριση χρόνου

1.Λοιπόν…->”The bad new is the time flies, the good news is you are the pilot.’…