εβδομάδα

αυτοφροντίδα, ώρα
Το θέμα της εβδομάδας: διαχείριση χρόνου

1.Λοιπόν…->”The bad new is the time flies, the good news is you are the pilot.’…