πάρεδώσε

Από το ταξίδι στην πόλη 'που δεν κοιμάται ποτέ'
Από το ταξίδι στην πόλη ‘που δεν κοιμάται ποτέ’

Έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες από τότε που επέστρεψα από το ταξίδι στη Νέα Υόρκη,…