θέμα

Το θέμα της εβδομάδας: 'growth mindset' ή αλλιώς η 'νοοτροπία της ανάπτυξης'
Το θέμα της εβδομάδας: ‘growth mindset’ ή αλλιώς η ‘νοοτροπία της ανάπτυξης’

1. Όλα ξεκίνησαν (καλά όχι όλα, το θέμα της εβδομάδας πάντως, ναι) με το παρακάτω…

αυτοφροντίδα, ώρα
Το θέμα της εβδομάδας: διαχείριση χρόνου

1.Λοιπόν…->”The bad new is the time flies, the good news is you are the pilot.’…